Strona główna / Wszystko o IKE / IKE w gospodarce / Indywidualne programy emerytalne / Standardy i regulacje


Standardy i regulacje

Standardy techniczne i regulacje dotyczące inwestycji

Kolejną kwestią regulowaną ustawowo są standardy techniczne dotyczące systemów emerytalnych. Standardy te mają na celu zapewnienie prawidłowego zarządzania systemami emerytalnymi (w szczególności systemami o zdefiniowanym świadczeniu) i ich zdolności do wypłaty świadczeń. Określone standardy dotyczą wysokości składek i rezerw matematycznych, które powinny zostać zawiązane. Dotyczy to również zasad rachunku aktuarialnego oraz założeń dotyczących stóp zwrotu i tablic trwania życia. W większości krajów standardy dotyczące systemów emerytalnych są zbliżone do standardów obowiązujących w przypadku ubezpieczenia na życie. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat liczba regulacji dotyczących planów emerytalnych istotnie się rozwinęła. Na przykład w Wielkiej Brytanii w 1973 r. zbiór praw dotyczących planów emerytalnych obejmował 40 stron, a w 1993 r. - już około 2900 stron. Rosnący poziom regulacji rynku, dotyczącego przede wszystkich systemów typu DB, dodatkowo może sprzyjać rosnącej popularności planów typu DC, których dotyczy mniejsza ilość uregulowań.


 
Poprzedni...  poprzedni następny  Następny...